Kuva: Saimaa European Region of Gastronomy Management Project, Harri Säynevirta

Saimaa matkalla kohti European Region of Gastronomy vuotta 2024 

Saimaan alueesta on kehittymässä Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskus, sillä alue hakee European Region of Gastronomy -titteliä vuodelle 2024. Itä-Suomen alueen yhteisestä Euroopan kulttuuripääkaupunkihausta, Saimaa-ilmiöstä, sytykkeen saaneen yhteistyön tavoitteena on nostaa itäinen Suomi Lapin ja Helsingin rinnalle kiinnostavaksi matkailukohteeksi.  

Haun myötä Saimaan alue on jo liittynyt International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism -verkostoon, jossa rakennetaan kansainvälistä matkailun osaamisverkostoa sekä valmennetaan ja tuetaan kestävän ja paikallisen ruokamatkailun alueita. Kansainvälisiä vieraita, medioita, messuja sekä kilpailuja esimerkiksi tuotteistamisesta on siis luvassa lähivuosina. Tieto tittelin saamisesta varmistuu syksyllä 2022.  

Työtä edistetään Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntien laajalla ylimaakunnallisella yhteistyöllä. Mukana ovat myös Mikkelin, Savonlinnan, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun ja Kiteen kaupungit, kaikkien maakuntien kauppakamarit, Lake Saimaa Ry, Visit-organisaatiot ja oppilaitokset. 

Tammikuussa 2022 julkaistussa Saimaa ERG -hakukirjassa esitellään alueen tavoitteet ja toimenpiteet. Erityisesti tuotteistaminen, matkailijaystävällinen reitistö sekä ruoan ja kulttuurin innovatiiviset yhdistelmät ovat laajasti esiteltyinä.

European Region of Gastronomy -status kehittää kulttuurin ohella gastronomian sekä ruoan ympärille kietoutuvia tapahtumia, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä. 

Hakukirja

Tässä on hakemuksemme European Region of Gastronomy 2024 -titteliä varten.

Kuva: Saimaa European Region of Gastronomy Management Project, Harri Säynevirta

Ylimaakunnallista ja kansainvälistä yhteiskehittämistä 

Toimintaa koordinoivan European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022–2023 -hankkeen tavoitteena on lisätä merkittävästi Saimaan ruokamatkailun tunnettavuutta ja elinkeinolähtöistä palvelutarjontaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke luo toimialarajat ylittävää kehittämistoimintaa ja verkostoja Saimaan ruoka- ja kulttuurimatkailun ympärille, tämä luo kansainvälistä näkyvyyttä, osaamista ja kontakteja alueelle. 

Yhteistyöhankkeen mahdollistajat: 

  • Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot 
  • Mikkelin, Lappeenrannan, Savonlinnan, Joensuun, Kiteen ja Imatran kaupungit 
  • Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit 
  • Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
  • Lake Saimaa ry 

Yhteistyö avautuu tulevina vuosina laajemmin kiinnostuneille kunnille, yrityksille ja yhteisöille.  

Saavutettavuusseloste